Đăng ký nhận thông tin

Thông tin căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 01
    3PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    133.28 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    121.32 - 125.78 m2

01
01

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 02
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    101.08 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    90.2 - 93.41 m2

02
02

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 03
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    106.62 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    96.82 - 99.97 m2

03
03

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 04
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    112.78 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    103.94 - 105.98 m2

04
04

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 05
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    109.36 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    100.16 - 102.77 m2

05
05

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 06
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    103.66 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    92.47 - 96.67 m2

06
06

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 07
    3PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    129.91 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    117.20 - 121.54 m2

07
07

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 08
    3PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    128.15 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    115.36 - 118.95 m2

08
08

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 09
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    103.66 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    92.47 - 96.67 m2

09
09

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 10
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    104.72 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    94.48 - 97.25 m2

10
10

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 11
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    87.77 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    77.68 - 81.26 m2

11
11

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 12
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    106.62 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    96.2 - 99.53 m2

12
12

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 12A
    2PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    106.61 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    95.73 - 99.67 m2

12A
12A

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

  • CĂN HỘ SỐ: 14
    3PN, 2WC

  • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    131.63 m2

  • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    119.75 - 123.21 m2

14
14

Hướng và vị trí căn hộ

Trở về
http://sunwahpearl.com/
http://sunwahpearl.com/catalog/view/theme/