Đăng ký nhận thông tin

Thông tin căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 01
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  133.28 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  121.32 - 125.78 m2

01
01

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 02
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  101.08 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  90.2 - 93.41 m2

02
02

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 03
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  106.62 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  96.82 - 99.97 m2

03
03

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 04
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  112.78 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  103.94 - 105.98 m2

04
04

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 05
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  109.36 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  100.16 - 102.77 m2

05
05

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 06
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  103.66 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  92.47 - 96.67 m2

06
06

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 07
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  129.91 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  117.20 - 121.54 m2

07
07

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 08
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  128.15 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  115.36 - 118.95 m2

08
08

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 09
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  103.66 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  92.47 - 96.67 m2

09
09

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 10
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  104.72 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  94.48 - 97.25 m2

10
10

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 11
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  87.77 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  77.68 - 81.26 m2

11
11

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 12
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  106.62 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  96.2 - 99.53 m2

12
12

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 12A
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  106.61 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  95.73 - 99.67 m2

12A
12A

Hướng và vị trí căn hộ

Golden House

 • CĂN HỘ SỐ: 14
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  131.63 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  119.75 - 123.21 m2

14
14

Hướng và vị trí căn hộ

Trở về
http://sunwahpearl.com/
http://sunwahpearl.com/catalog/view/theme/