Đăng ký nhận thông tin

Thông tin căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 01
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  125.88 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  114.71 - 118.48 m2

01
01

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 02
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  105.07 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  96.48 - 97.66 m2

02
02

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 03
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  56.49 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  49.08 - 50.18 m2

03
03

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 04
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  106.11 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  97.11 - 98.09 m2

04
04

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 05
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  124.78 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  113.69 - 118.06 m2

05
05

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 06
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  122.26 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  110.65 - 114.55 m2

06
06

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 07
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  104.97 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  91.49 - 96.47 m2

07
07

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 08
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  110.38 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  97.09 - 101.91 m2

08
08

Hướng và vị trí căn hộ

Silver House

 • CĂN HỘ SỐ: 09
  3PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  123.28 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  111.15 - 115.24 m2

09
09

Hướng và vị trí căn hộ

Trở về
http://sunwahpearl.com/
http://sunwahpearl.com/catalog/view/theme/